پتو سربازی چیست؟ پتوی سربازی از جنگ تا نجات

پتو سربازی چیست؟ پتوی سربازی از جنگ تا نجات

تاریخچه پتو سربازی به عنوان یکی از اولین وسایل استفاده شده در عملیات نظامی، به قدمت طولانی برمی‌گردد. از زمان‌های بسیار قدیم، پتوها به عنوان یکی از ابزارهای اساسی سربازان در میدان جنگ به کار گرفته می‌شدند.

ادامه مطلب